•     Seria
  •     Tip produs
  •     Lungime
  •     Dimensiune
  •     Grosimea
  •     Livrare
-Lei

Teava sudata

Teava patrata 15x15x1.5 mm 

19.00 Lei

Teava patrata 20x20x2 mm 

28.00 Lei

Teava dreptunghiulara 30x20x2 mm 

37.00 Lei

Teava patrata 30x30x2 mm 

44.00 Lei

Teava dreptunghiulara 40x20x2 mm 

47.00 Lei

Teava patrata 40x40x2 mm 

65.00 Lei

Teava dreptunghiulara 50x30x2 mm 

65.00 Lei

Teava patrata 50x50x2 mm 

79.00 Lei

Teava dreptunghiulara 60x40x2 mm 

79.00 Lei

Teava patrata 80x80x3 mm 

205.00 Lei